Sprawdź swoją wiedzę! Rozwiąż przykładowy test egzaminacyjny

Z dniem 1 września 2012 roku weszła w życie reforma w kształceniu zawodowym. Reforma objęła także kierunek technik informatyk. Dotychczasowe specjalizacje zostały zastąpione następującymi kwalifikacjami:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

  • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Umiejętności zdobyte przez ucznia potwierdzane są stosownym egzaminem zawodowym, przeprowadzanym po zakończeniu kształcenia w każdej kwalifikacji. Numer nowej podstawy programowej to 351203.

W nowej podstawie przedmioty zostały podzielone na kształcenie praktyczne i teoretyczne. Propozycje nowych przedmiotów według programu opracowanego przez KOWEZiU są następujące:

Kształcenie zawodowe teoretyczne

Przedmiot Łączna ilość godzin
Systemy operacyjne 120
Urządzenia techniki komputerowej 120
Sieci komputerowe 120
Witryny i aplikacje internetowe 195
Systemy baz danych 120
Działalność gospodarcza w branży informatycznej 30
Język angielski zawodowy w branży informatycznej 30

Kształcenie zawodowe praktyczne

Przedmiot Łączna ilość godzin
Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 240
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 90
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 120
Administracja bazami danych 120
Programowanie aplikacji internetowych 195