Przykładowy rozkład materiału.

Przedmiot (praktyczny): Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych.
Część pierwsza: Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
Ilość godzin: 60 KLASA II

Kwalifikacja: E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; Kierunek: technik informatyk; Numer zawodu: 351203

Lp. Podstawa Programowa Temat Liczba godzin
1 PKZ(E.b).3, E.13.1.15 Oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań konfiguracji i monitoringu sieciowego. 2
2 PKZ(E.b).3 Programy sieciowe wspomagające wykonywanie zadań konfiguracji urządzeń sieciowych. 2
3 E.13.1.1 Analiza topologii sieciowych na podstawie przykładowych projektów sieci. 2
4 E.13.1.3 Dobór protokołow sieci lokalnej i rozległej 2
5 E.13.1.2 Zastosowanie norm dotyczących montażu okablowania strukturalnego. 2
6 PKZ(E.b)(1)1 Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych. Analiza projektu sieci. 2
7 E.13.1.2 Parametry i klasy okablowania sieciowego. 2
8 E.13.1.9 Standardy sieci bezprzewodowych. 2
9 E.13.1.10 Przegląd narzędzi i przyrządów do montażu okablowania sieciowego. 2
10 E.13.1.10 E.13.1.11 Zaciskanie kabli krosowych. 2
11 E.13.1.10 E.13.1.11 Montaż okablowania gniazd paneli krosowych. 2
12 E.13.1.12 Testowanie poprawności połączeń okablowania. 2
13 E.14.1.4 E.13.1.5 E.13.1.7 Analiza parametrów i funkcji urządzeń sieciowych. 4
14 E.13.1.8 E.13.1.8 Obliczanie materiałów, urządzeń, narzędzi, oprogramowania oraz pracy na podstawie norm, obmiarów i założeń projektowych. 2
15 E.13.1.8 Tworzenie kosztorysu budowy sieci komputerowej. 4
16 E.13.1.15, E.13.1.9 Analiza możliwości technicznych dostępu do sieci internet. 2
17 E.13.1.7 E.13.1.9 Wybór urządzenia dostępu do sieci Internet oraz skonfigurowanie dostępu. 2
18 E.13.1.14 Tworzenie podsieci. Konfiguracja adresów IP. 2
19 E.13.1.13 Obliczanie ilości i przydziału adresów IP w sieci dla klasy IPv4/IPv6. 4
20 E.13.1.6 Analiza możliwości modernizacji sieci komputerowej. 2
21 E.13.1.8 Korzystanie z norm, katalogów i cenników urządzeń sieciowych. 2
22 E.13.1.6 Analiza planów budynków pod kątem modernizacji sieci komputerowj. 2
23 E.13.1.16 PKZ(E.b).11 Tworzenie dokumentacji powykonawczej sieci komputerowej 4
Godziny do dyspozycji nauczyciela 6