Przykładowy rozkład materiału.

Przedmiot (praktyczny): Administracja Bazami Danych
Część pierwsza: Modyfikacja i optymalizacja bazy danych
Ilość godzin: 60 KLASA III

Kwalifikacja: E14; Kierunek: technik informatyk; Numer zawodu: 351203

Lp. Wymagania według programu Temat Ilość jednostek lekcyjnych
1 PKZ(E.b)(11)7 PKZ(E.b)(11)8 Przegląd i zasady korzystania z dokumentacji dokumentacji języka SQL. 1
2,3 PKZ(E.b)(13)5 PKZ(E.b)(13)6 E.14.2(6)1 E.14.2(6)2 Instalacja i przegląd narzędzi pakietu vertrigoServ. 2
4,5 E.14.2(1)1 E.14.2(1)2 Wyświetlanie informacji o bazach danych. Tworzenie i usuwanie baz danych. 2
6 E.14.2(1)1 E.14.2(1)2 E.14.2(2)1 Pobieranie informacji o strukturze baz danych. Wyświetlanie informacji o tabelach 1
7,8 E.14.2(1)1 E.14.2(1)2 E.14.2(7)1 E.14.2(7)2 E.14.2(9)1 Tworzenie i usuwanie tabel za pomocą poleceń języka SQL 2
9,10 E.14.2(1)2 E.14.2(2)3 Modyfikacja struktury tabel za pomocą poleceń języka SQL 2
11,12 E.14.2(1)1 E.14.2(1)2 Dodawanie kluczy podstawowych, oraz indeksów 2
13 E.14.2(1)2 E.14.2(2)3 Dodawanie danych do tabel za pomocą poleceń języka SQL 1
14,15 E.14.2(1)2 E.14.2(2)2 Pobieranie danych z tabel za pomocą poleceń języka SQL. Stosowanie warunków w zapytaniach 2
16 E.14.2(1)2 E.14.2(2)2 Sortowanie i ograniczanie wyników zapytań 1
17,18 E.14.2(1)2 E.14.2(2)3 Aktualizacja i usuwanie rekorów tabel za pomocą poleceń języka SQL 2
19 E.14.2(1)2 E.14.2(2)2 Klauzula DISTINCT 1
20,21 E.14.2(1)2 E.14.2(2)2 Funkcje agregujące w języku SQL 2
22,23 E.14.2(1)2 E.14.2(2)2 Klauzule GROUP BY i HAVING 2
24,25 E.14.2(2)2 Wewnętrzne łączenie tabel za pomocą instrukcji języka SQL 2
26,27 E.14.2(2)2 Zewnętrzne łączenie tabel za pomocą instrukcji języka SQL 2
28 E.14.2(2)2 Łączenia krzyżowe CROSS JOIN 1
29 E.14.2(2)2 Łączenie wyników zapytań. Polecenie UNION 1
30,31 E.14.2(2)1 Definiowanie kluczy obcych 2
32,33 E.14.2(2)3 Kaskadowe usuwanie i aktualizowanie danych 2
34,35 E.14.2(2)2 Tworzenie podzapytań klauzuli WHERE 2
36,37 E.14.2(2)2 Tworzenie podzapytań klauzuli FROM 2
38,39 E.14.2(2)2 Podzapytania w instrukcjach modyfikujących dane 2
40,41 E.14.2(2)3 Zastosowanie transakcji Explicit 2
42,43 E.14.2(2)3 Zastosowanie transakcji Autocommit 2
44 E.14.2(2)3 Więzy integralności danych 1
45 E.14.2(11)2 Tworzenie eksportów oraz kopii zapasowych baz danych 1
46,47,48 PKZ(E.b)(12)2 PKZ(E.b)(12)1 E.14.2(1)1 E.14.2(1)2 E.14.2(13)1 E.14.2(13)2 Tworzenie projektu przykładowej bazy danych 3
49,50 E.14.2(6)1 E.14.2(6)2 Instalacja i konfiguracja serwera Microsoft SQL Serwer 2
51,52 E.14.2(9)1 Przegląd narzędzi Microsoft SQL Serwer do zarządzania bazami danych. 2
53,54 E.14.2(1)1 E.14.2(1)2 Tworzenie przykładowej bazy danych na serwerze Microsoft SQL Serwer. 2
55,56 E.14.2(6)1 E.14.2(6)2 Instalacja serwera Oracle MySQL 2
57,58 E.14.2(9)1 Przegląd narzędzi administracyjnych serwera MySQL 2
59,60 E.14.2(1)1 E.14.2(1)2 Tworzenie przykładowej bazy danych na serwerze MySQL Serwer. 2    darmowe namierzanie telefonu
  1. namierz fona za darmo szybko i w chciałbyś chciałabyś wiedzieć gdzie znajduje się obecnie twój znajomy kolega koleżanka dziecko
  2. locked.pl
Eurologo - tworzenie stron internetowych