Przykładowy rozkład materiału.

Przedmiot (teoretyczny): Systemy Baz Danych
Ilość godzin: 90 (klasa III)

Kwalifikacja: E14; Kierunek: technik informatyk; Numer zawodu: 351203

Lp. Podstawa programowa Temat Godzina
1 E14.2.3 Wprowadzenie do baz danych 1
2 E14.2.3 Modele baz danych 1
3 E14.2.3 Cech relacyjnego modelu bazy danych 1
4 E14.2.3 Tabele 1
5 E14.2.3 Klucz podstawowy, klucz sztuczny 1
6 E14.2.3 Tpy relacji 1
7 E14.2.3, E14.2.6 Zasady projektowania bazy danych 1
8 E14.2.3 Omówienie pojęć encja, atrybut, dziedzina 1
9 E14.2.3, E14.2.6 Planowanie bazy danych 1
10 E14.2.3 Diagramy związków encji. Diagramy ERD 1
11 E14.2.3, E14.2.6 Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE 1
12 E14.2.3, E14.2.6 Normalizacja tabel 1
13 E14.2.3 Postacie normalne tabel 1
14 E14.2.6 Omówienie pojęcia system baz danych 1
15 E14.2.6 Architektura systemu bazy danych 1
16 E14.2.13, E14.2.14 Integralność danych 1
17 E14.2.8, E14.2.9 System zarządzania bazą danych 1
18 E14.2.6, E14.2.8, E14.2.9, E14.2.11 Przegląd popularnych systemów bazodanowych 2
19 E14.2.6, E14.2.8, E14.2.9, E14.2.10, E14.2.11 Serwer MySQL 2
20 E14.2.6, E14.2.8, E14.2.9, E14.2.10, E14.2.11 MS SQL Server 2
21 E14.2.1, E14.2.2 Wprowadzenie do języka SQL 1
22 E14.2.1, E14.2.2 Standardy języka SQL 1
23 E14.2.1, E14.2.2 Składnia języka SQL 1
24 E14.2.1, E14.2.2 Instrukcje języka SQL 1
25 E14.2.1, E14.2.2 Typy danych 1
26 E14.2.1, E14.2.2, E14.2.6 Hierarchia obiektów baz danych 1
27 E14.2.1, E14.2.2 Język definiowania danych DDL, Manipulowanie danymi DML 1
28 E14.2.1, E14.2.2, E14.2.6 Tworzenie, usuwanie baz danych 1
29 E14.2.1, E14.2.2, E14.2.6 Tworzenie, usuwanie tabel w bazie danych 2
30 E14.2.1, E14.2.2, E14.2.6 Schematy 1
31 E14.2.1, E14.2.2 Zmiana struktury tabel 2
32 E14.2.1, E14.2.2 Atrybuty kolumn 1
33 E14.2.1, E14.2.2 Dodawanie danych do tabel 2
34 E14.2.1, E14.2.2 Aktualizacja rekordów 2
35 E14.2.1, E14.2.2 Usuwanie rekordów 1
36 E14.2.1, E14.2.2 Pobieranie danych z tabel 2
37 E14.2.1, E14.2.2 Sortowanie wyników zapytań 1
38 E14.2.1, E14.2.2 Warunki 2
39 E14.2.1, E14.2.2 Grupowanie danych 1
40 E14.2.1, E14.2.2 Wewnętrzne i zewnętrzne połączenia tabel 2
41 E14.2.1, E14.2.2 Połączenia krzyżowe i wielokrotne 2
42 E14.2.1, E14.2.2, E14.2.12, 14.2.13 Więzy integralności. 1
43 E14.2.1, E14.2.2 Łączenie wyników. 2
44 E14.2.1, E14.2.2 Podzapytania 2
45 E14.2.1, E14.2.2 Transakcje 2
46 E14.2.1, E14.2.2 Współbieżność 1
47 E14.2.1, E14.2.2 Widoki 2
48 E14.2.1, E14.2.2 Indeksy 1
49 E14.2.1, E14.2.2 Zmienne 1
50 E14.2.1, E14.2.2 Instrukcje warunkowe 1
51 E14.2.1, E14.2.2 Wyrażenia tablicowe 1
52 E14.2.1, E14.2.2 Procedury składniowe 1
53 E14.2.1, E14.2.2 Wyzwalacze 1
54 E14.2.4, E14.2.12 Import danych i kopie zapasowe 2
55 E14.2.6 Wprowadzenie do programu MS Acces 1
56 E14.2.3 Obiekty programu Acces 1
57 E14.2.3 Tabela jako podstawowa forma organizacji danycj 1
58 E14.2.5 Definiowanie wyrażeń w Accesie 1
59 E14.2.5 Kwerendy 2
60 E14.2.5 Formularze 2
61 E14.2.5 Raporty 2
62 E14.2.5 Moduły 1
63 E14.2.9 Ochrona danych 1
64 E14.2.2 Zastosowanie języka SQL w programie acces 2
Godziny do dyspozycji nauczyciela 6