Przykładowy rozkład materiału.

Przedmiot (praktyczny): Programowanie Aplikacji Internetowych
Część pierwsza: Tworzenie aplikacji internetowych
Ilość godzin: 135 (klasa III i IV)

Kwalifikacja: E14; Kierunek: technik informatyk; Numer zawodu: 351203

Lp. Podstawa programowa Temat Ilość jednostek lekcyjnych
1 E.14.3.3 Prezentacja programu za pomocą algorytmu 2
2 E.14.3.3 Przykłady algorytmów 2
3 E.14.3.6 Instalacja i konfiguracja środowiska programistycznego Eclipse 2
4 E.14.3.6 , E.14.3.7 Kompilowanie i uruchamienie programów 1
5 E.14.3.3 Struktura języja C++ 2
6 E.14.3.1, E.14.3.2 Typy wbudowane i typy własne. Deklaracja zmiennych i stałych 2
7 E.14.3.4 Instrukcje sterujące w języku C++ 4
8 E.14.3.12 Testowanie aplikacji za pomocą debugera 1
9 E.14.3.12, E.14.3.14 Instalacja i konfiguracja pakietu VertrigoServ. 2
10 E.14.3.4 Składnia języka PHP. Osadzanie i uruchamianie skryptów PHP w dokumentach 1
11 E.14.3.1 Zmienne i stałe w języku PHP 2
12 E.14.3.4 Konstrukcja i praktyczne zastosowanie instrukcji warunkowych w języku PHP 2
13 E.14.3.4 Konstrukcja i zastosowanie pętli w języku PHP 2
14 E.14.3.4 Tablice zmiennych 2
15 E.14.3.4 Operacje na tablicach. Sortowanie tablic 2
16 E.14.3.4 Metody przesyłania danych z formularzy. Zastosowanie metody GET i POST 2
17 E.14.3.4 Funkcje wbudowane i funkcje programisty 1
18 E.14.3.4 Konstrukcja funkcji i projektowanie własnych funkcji 2
19 E.14.3.4 Zapis i odczyt danych z plików tekstowych 2
20 E.14.3.5 Zastosowanie funkcji obsługi plików na przykładzie prostego licznika odwiedzin 1
21 E.14.3.3, E.14.3.5,E.14.3.13 Projekt prostej bazy danych opartej o pliki tekstowe. 4
22 E.14.3.2, E.14.3.4 Tworzenie własnych typów złożonych. Klasy i obiekty 2
23 E.14.3.4 Kostruktory i destruktory klas. 1
24 E.14.3.5 Projekt własnej klasy w języku PHP 2
25 E.14.3.4, E.14.3.15 Sesje i pliki cookies. 2
26 E.14.3.15 Tworzenie mechanizmu autoryzacji dostępu z wykorzystaniem mechanizmu sesji. 2
27 E.14.3.11 Łączenie z bazą danych w skryptach PHP 1
28 E.14.3.11 Operaowanie danymi w bazach MySQL za pomocą funkcji wbudowanych języka PHP 4
29 E.14.3.11 Pobieranie, sortowanie i filtrowanie danych z bazy danych MySQL 4
30 E.14.3.9 Osadzanie skryptów javascript w dokumentach HTML 1
31 E.14.3.9 Składnia języka JavaScript 1
32 E.14.3.1 Zmienne i stałe w języku JavaScript 2
33 E.14.3.9 Konstrukcja i praktyczne zastosowanie instrukcji warunkowych 2
34 E.14.3.9 Konstrukcja i praktyczne zastosowanie pętli w języku JavaScript 2
35 E.14.3.9 Tablice zmiennych w języku javascript 2
36 E.14.3.9 Funkcje wbudowane a funkcje programisty w języku javascript. 1
37 E.14.3.9 Konstrukcja funkcji i projektowanie własnych funkcji w języku javascript 2
38 E.14.3.9 Zmiana wyglądu elementów w dokumencie HTML za pomocą funkcji języka javacript 2
39 E.14.3.9 Klasy i obiekty w języku JavaScript 2
40 E.14.3.9 Dołączanie biblioteki jQuery do dokumentu HTML 1
41 E.14.3.9 Składnia i funkcje biblioteki jQuery 2
42 E.14.3.9 Obsługa zdarzeń za pomocą biblioteki jQuery 3
43 E.14.3.5 Tworzenie efektów za pomocą biblioteki jQuery 2
44 E.14.3.9 Zmiana wyglądu elementów HTML za pomocą biblioteki jQuery 2
45 E.14.3.5 Walidacja formularzy za pomocą funkcji biblioteki jQuery 2
46 E.14.3.3, E.14.3.5,E.14.3.13 Tworzenie szkieletu aplikacji internetowej w języku PHP 2
47 E.14.3.3, E.14.3.5,E.14.3.13 Projekt prostego systemu zarządzania treścią. 6
5 E.14.3.10,E.14.3.12 Instalacja systemu wordpress 1
48 E.14.3.10,E.14.3.12 Instalacja rozszerzeń i wtyczek do systemu wordpress 1
49 E.14.3.10,E.14.3.12 Dostosowywanie szablonu graficznego systemu wordpress 2
50 E.14.3.10,E.14.3.12 Projekt serwisu internetowego przy użyciu systemu wordpress 2
51 E.14.3.10 Instalacja frameworka Zend 2
52 E.14.3.10, E.14.3.5 Model MVC na przykładzie frameworka Zend 2
53 E.14.3.10, E.14.3.5 Struktura plików i katalogów frameworka zend 1
54 E.14.3.10, E.14.3.5 Konfiguracja projektu ZendFramework 2
55 E.14.3.10, E.14.3.5 Określanie struktury aplikacji w projekcie ZendFramework 2
56 E.14.3.10, E.14.3.5 Tworzenie kontrolera aplikacji 2
56 E.14.3.10, E.14.3.5 Tworzenie klasy modelu aplikacji 2
57 E.14.3.10, E.14.3.5 Tworzeniem klasy formularza 2
58 E.14.3.10, E.14.3.5 Tworzenie klasy helpera aplikacji 2
59 E.14.3.10, E.14.3.11,E.14.3.12, E.14.3.13 Projekt własnej aplikacji w oparciu o ZendFramework 6
60 E.14.3.14 Uruchamianie aplikacji w internecie 2
Godziny do dyspozycji nauczyciela 8