Przykładowy rozkład materiału.

Przedmiot (praktyczny): Programowanie Aplikacji Internetowych
Część pierwsza: Tworzenie stron internetowych
Ilość godzin: 60, KLASA II

Kwalifikacja: E14; Kierunek: technik informatyk; Numer zawodu: 351203

Lp. Podstawa Programowa Temat Liczba godzin
1 E.14.1.5 Przegląd interfejsu programu Adobe Dreamvewaver 1
2 E.14.1.5 Przegląd interfejsu programu Notepad++ 1
3 E.14.1.1 Tworzenie struktury dokumentu w języku HTML4 , HTML5 oraz XHML 1
4 E.14.1.1 Określanie kodowania typu oraz kodowania dokumentu HTML 1
5 E.14.1.1 Formatowanie tekstu za pomocą znaczników HTML 2
6 E.14.1.1 Prezentacja danych za pomocą tabel 1
7 E.14.1.1 Formatowanie danych za pomocą list 1
8 E.14.1.1 Opisywanie zawartości strony za pomocą znaczników w sekcji HEAD 1
9 E.14.1.1 Wstawianie obrazów do dokumentów HTML 1
10 E.14.1.1 Wstawianie hiperłączy do dokumentów HTML 1
11 E.14.1.1 Dołączanie stylów CSS do dokumentów HTML 1
12 E.14.1.3, E.14.1.4 Zastosowanie selektorów do określania własciwości elementów dokumentu HTML 2
13 E.14.1.2 , E.14.1.3, E.14.1.4, E.14.1.6 Określanie właściwości tekstu za pomocą stylów CSS. Tworzenie wirtualnego CV. 2
14 E.14.1.2 , E.14.1.3, E.14.1.4, E.14.1.6 Określanie wyglądu elementów za pomocą stylów CSS. Tworzenie przykładowego rozkładu jazdy 2
15 E.14.1.3, E.14.1.6, E.14.1.7 Tworzenie szablonów stron za pomocą znaczników div oraz stylów CSS. 2
16 E.14.1.1, E.14.1.2 Wstawianie formularza HTML z różnymi typami pól 2
17 E.14.1.1, E.14.1.2 Określanie właściwości pól formularzy HTML 2
18 E.14.1.1, E.14.1.2, E.14.1.3 Tworzenie przykładowego formularza kontaktowego 2
19 E.14.1.9 Przeprowadzanie walidacji strony internetowej. 1
20 E.14.1.10 Sprawdzanie zgodności strony z różnymi przeglądarkami 1
21 E.14.1.11 Tworzenie obrazu dla strony internetowej. Modele barw. Określanie optymalnego rozmiaru obrazu. 1
22 E.14.1.12 Formaty plików graficznych. Zapisywanie obrazu dla strony internetowej 2
23 E.14.1.11, E.14.1.15 Zastosowanie narzędzi programu photoshop w edycji obrazów 2
24 E.14.1.16 Praca z warstwami w programie Photoshop 1
25 E.14.1.15 Korekcja obrazu w programie Photoshop 2
26 E.14.1.15 Praca z tekstem w programie Photoshop. Tworzenie własnego logo oraz ikon na stronę internetową. 2
27 E.14.1.13 E.14.1.7, E.14.1.8, Projekt szablonu graficznego dla strony internetowej 2
28 E.14.1.16, E.14.1.17 Przygotowanie obrazów dla galerii internetowej. 2
29 E.14.1.2, E.14.1.4, E.14.1.8 Tworzenie galerii obrazów w HTML i CSS. 2
30 E.14.1.13 E.14.1.8 Tworzenie szablonu graficznego dla strony internetowej 2
31 E.14.1.10 Publikacja strony w internecie 2
32 E.14.1.16 Obróbka i przygotoawnia plików multimedialnych do publikacji w internecie 3
33 E.14.1.16 Dodawanie video do stron www. Formaty plików video. 1
34 E.14.1.16, E.14.1.17 Dodawanie plików dziękowych do strony www w różnych formatach. 1
35 E.14.1.14 Przegląd interfejsu programu Adobe Flash 1
36 E.14.1.14 Tworzenie animacji w programie Adobe flash 2


Godziny do dyspozycji nauczyciela 4