Przykładowy rozkład materiału.

Przedmiot (teoretyczny): Witryny i aplikacje internetowe
Witryny i aplikacje internetowe
Ilość godzin: 135 (klasa III i IV)

Kwalifikacja: E14; Kierunek: technik informatyk; Numer zawodu: 351203

Lp. Podstawa programowa Temat Godzina
1 E13.3.3, E.13.3.13 Wprowadzenie do algorytmów 2
2 E13.3.3, E.13.3.13 Sposoby prezentacji algorytmów 2
3 E13.3.3, E.13.3.13 Rodzaje i przykłady algorytmów 2
4 E13.3.3, E.13.3.13 Podstawowe pojęcia związane z programowaniem 2
5 E13.3.3, E.13.3.13 Istota programowania strukturalnego i obiektowego 2
6 E13.3.6, E.13.3.7 Języki kompilowalne i języki skryptowe 1
7 E13.3.6, E.13.3.7 Omówienie pojęć kompilator, linker, debuger 1
8 E13.3.6, E.13.3.7 Przegląd popularnych środowisk programistycznych 2
9 E13.3.6, E.13.3.7 Przegląd narzędzi programistycznych do tworzenia aplikacji internetowych 2
10 E13.3.6, E.13.3.7 Sposoby uruchamiania aplikacji internetowych 1
11 E13.3.6, E.13.3.7 Interfejs i funkcje programu Adobe Dreamweaver 2
12 E13.3.6, E.13.3.7 Interfejs i funkcje programu Notepad++ 1
13 E13.3.6, E.13.3.7 Interfejs i funkcje programu Aptana Studio 1
14 E13.3.3 Etapy tworzenia aplikacji internetowej 1
15 E13.3.3 Struktura aplikacji internetowej 1
16 E13.3.3 Zasady projektowania aplikacji internetowych 1
17 E13.3.13 Tworzenie dokumentacji programu 1
18 PKZ(E.b) 13 Model klient-serwer 1
19 E13.3.14 Sposoby publikacji aplikacji internetowych w sieci internet. 2
20 E13.3.9 Języki skryptowe wykonywane po stronie klienta 2
21 E13.3.8 Jezyki skryptowe wykonywane po stronie serwera 2
22 E13.3.12 Testowanie aplikacji internetowych 2
23 E13.3.15 Bezpieczeństwo aplikacji 2
24 PKZ(E.b) 13 Funkcje serwera Apache 2
25 PKZ(E.b) 13 Konfiguracja serwera Apache 2
26 PKZ(E.b) 13 Instalacja i konfiguracja usług IIS 2
27 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Struktura języka PHP 2
28 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Wymagania języka PHP 1
29 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Pojęcie zmiennej i stałej. Definiowanie zmiennych 2
30 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Wbudowane typy zmiennych 2
31 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Instrukcje sterujące języka PHP 2
32 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Tablice zmiennych 2
33 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Tablice wielowymiarowe 2
34 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Tablice asocjacyjne 2
35 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Klasy i obiekty w PHP 2
36 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Pola i metody klas 2
37 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Funkcja konstruktora i destruktora klasy 2
38 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.8 Dziedziczenie i polimorfizm 2
39 E13.3.10 Framework jako platforma programistyczna 2
40 E13.3.10 Model MVC 2
41 E13.3.10 Popularne frameworki do tworzenia aplikacji internetowych 4
42 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Wprowadzenie do języka JavaScript 2
43 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Struktura i składnia języka JavaScript 2
44 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Zmienne i stałe w języku JavaScript 2
45 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Typy wbudowane w języku JavaScript 2
46 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Instrukcje sterujące w języku JavaScript 2
47 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Funkcje wbudowane w języku JavaScript 2
48 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Definiowanie funkcji 2
49 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Parametry funkcji 2
50 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Obiekty 2
51 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Obiekty wbudowane Javacript 2
52 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Model DOM 2
53 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Metody odwołań do obiektów HTML 2
54 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Sterowanie elementami HTML za pomocą funkcji DOM 2
55 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Zastosowanie technologii ajax 2
56 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Obiekt XMLHttpRequest 2
57 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Żądania Ajax 2
58 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Biblioteki języka JavaScript 2
59 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Zastosowanie biblioteki jQuery 2
60 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Dołączanie bibliotek do dokumentów 2
61 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Składnia i funkcje biblioteki jQuery 2
62 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Zdarzenia biblioteki jQuery 2
63 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Tworzenie efektów i animacji za pomocą biblioteki jQuery 2
64 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Walidacja formularzy 2
65 E13.3.4, E13.3.5, E.13.3.9 Dynamiczna zmiana zawartości za pomocą funkcji jQuery 2
66 E.13.3.8 Omówienie technologii .NET 4
Godziny do dyzpozycji nauczyciela 10