Przykładowy rozkład materiału.

Przedmiot (teoretyczny): Witryny i aplikacje internetowe
Witryny i aplikacje internetowe
Ilość godzin: 60 (klasa II)

Kwalifikacja: E14; Kierunek: technik informatyk; Numer zawodu: 351203

Lp. Podstawa Programowa Temat Liczba godzin
1 E.14.1.5 Przegląd edytorów WYSIWYG. 2
2 E.14.1.1 Skryptowe języki stosowane do tworzenia stronn internetowych. 1
3 E.14.1.1 Struktura dokumentu HTML. Formaty plików. 2
4 E.14.1.1 Formatowanie tekstu za pomocą znaczników HTML. 2
5 E.14.1.1 Prezentacja danych w dokumentach HTML. 2
6 E.14.1.1 Znaczenie meta-tagów w dokumencie HTML. 1
7 E.14.1.1 Obrazy w dokumentach HTML. 1
8 E.14.1.1 Odnośniki zewnętrzne i wewnętrzne. 1
9 E.14.1.1 Elementy układu strony. 2
10 E.14.1.1 Zastosowanie i struktura kaskadowych arkuszy stylów. 2
11 E.14.1.3, E.14.1.4 Selektory CSS. 2
12 E.14.1.2 , E.14.1.3, E.14.1.4, E.14.1.6 Własności stylów CSS. 4
13 E.14.1.1, E.14.1.2 Rodzaje i zastosowanie elementów formularzy HTML. 2
14 E.14.1.9 Sprawdzanie poprawności kodu HTML. 1
15 E.14.1.10 Przegląd cech i właściwości popularnych przeglądarek internetowych. 1
16 E.14.1.11 Rodzaje kompresji plików graficznych. 2
17 E.14.1.12 Cechy formatów plików graficznych stosowanych w grafice komputerowj. 2
18 E.14.1.11 Jednostki miar w grafice komputerowej. 1
19 E.14.1.11 Modele barw stosowane w grafice komputerowej. 1
20 E.14.1.15 Przegląd oprogramowania do edycji grafiki. 2
21 E.14.1.15 Interfejs i narzędzia programu Adobe Photoshop. 4
22 E.14.1.15 Zastosowanie warstw i kanałów w programach graficznych. 2
23 E.14.1.15 Rodzaje i zastosowanie filtrów w programie Photoshop. 1
24 E.14.1.15 Obiekty inteligentne i maski w programie photoshop. 1
25 E.14.1.15 Grafika 3d w programie photoshop. 1
26 E.14.1.10 Wyjaśnienie pojęć domena i hosting. 1
27 E.14.1.10 Zasady publikacji stron w internecie. 1
28 E.14.1.10 Przegląd parametrów dostępnych ofert hostingowych. 1
29 E.14.1.16 Cechy formatów plików wideo stosowanych w internecie. 2
30 E.14.1.16, E.14.1.17 Cechy formatów plików audio stosowanych w internecie. 2
31 E.14.1.14 Przegląd oprogramowania do tworzenia animacji. 1
32 E.14.1.14 Interfejs i narzędzia programu Adobe Flash. 3
33 Godziny do dyspozycji nauczyciela. 6