Kwalifikacja e13. Technik informatyk
Przykładowy egzamin teoretyczny online.

Czas na rozwiązanie: 60 minut. Minimum do zaliczenia: 50%

Lista pytań:

1. Modemy kablowe stosuje się w sieciach:

 • DSL
 • HFC
 • FTTH
 • WiMAX

2. Ile przełączników umieścisz w szafce sieciowej U19 :

 • 15
 • 16
 • 19
 • 10

3. W technologii sieci FTTH 

 • wykorzystuje się architekturę optycznych sieci dostępowych (AON i PON)
 • wykorzystuje się wyłącznie architekturę optycznych sieci dostępowych (AON)
 • wykorzystuje się wyłącznie architekturę optycznych sieci dostępowych ( PON)
 • nie obowiązuje żadna z tych technologii

4. Najogólniej sieci komputerowe:

 • umożliwiają współużytkowanie programów i plików
 • zawsze umożliwiają zmianę ip drukarki sieciowej
 • umożliwiają odnajdywanie się komputerów na całym świecie za pomocą adresów IP sieci LAN
 • pozwalają administratorowi sieci na stworzenie sieci VLAN za pomocą przełącznika warstwy drugiej modelu OSI

5. Kabel skręcany z podwójnym zewnętrznym ekranem w postaci foliowego oplotu i siatki

 • F/UTP
 • S/FTP
 • U/UTP
 • SF/UTP

6. W technologii sieci FTTH 

 • z centrali do mieszkania doprowadzony jest kabel miedziany o bardzo wysokiej przepustowości do 10Gb/s
 • z centrali do mieszkania doprowadzony jest kabel miedziany o wysokiej przepustowości do 1Gb/s
 • z centrali do mieszkania doprowadzony jest jeden światłowód, albo stosowany jest jeden światłowód współużytkowany, rozdzielacz optyczny i odpowiednia liczba kabli światłowodowych doprowadzonych bezpośrednio do mieszkań
 • z centrali do mieszkania doprowadzone są dwa światłowody: jeden do pobierania danych, drugi do ich wysyłania

7. Linia DSL wykorzystuje dwukierunkowy kanał telefoniczny w paśmie częstotliwościowy:

 • 50 - 100kHz
 • 20 - 50kHz
 • 5 - 20kHz
 • 0 - 4kHz

8. Medium transmisyjnym sieci bezprzewodowej są:

 • fale z zakresu fal widzialnych
 • promieniowanie gamma
 • fale radiowe
 • fale ultrafioletowe

9. Szerokopasmowy dostęp do internetu DSL wykorzystuje kanał pobierania danych o średniej szybkości w paśmie częstotliwościowym od:

 • 4kHz do 50kHz
 • 20kHz do 100kHz
 • 50kHz do 300kHz
 • 100kHz do 500kHz

10. Sieć, która zbudowana jest z węzłów i łączących je łączy transmisyjnych (zwana publiczną siecią komunikacyjną) to:

 • WLAN
 • CAN
 • VLAN
 • WAN

11. Do oprogramowania komunikacyjnego (communication software) zaliczamy:

 • programy do przesyłania plików np. FileZilla
 • programy filtrujące pakiety sieciowe np. WiresShark
 • programy nadzorujące trasowanie
 • programy do śledzenia rutingu

12. Do oprogramowania komunikacyjnego (communication software) zaliczamy:

 • boot programs
 • programy do analizy wydajności sieci
 • pakiety biurowe
 • przeglądarki internetowe

13. W liniach DSL do wyodrębniania danych i sygnałów telefonicznych po stronie klienta służy:

 • przełącznik
 • rozdzielacz
 • modem DSL
 • ruter

14. Protokoły ruterów określają:

 • wielkość pakietów przesyłanych za pomocą łącza komunikacyjnego
 • żywotność pakietu
 • ścieżkę, jaką będzie musiał podążyć pakiet od miejsca źródłowego do docelowego
 • charakter połączenia sytemu nadawczego i odbiorczego

15. Standardowe oznaczenie sieci Wi-Fi to:

 • IEEE 802.b,g,n
 • IEEE 802
 • IEEE 802.x
 • IEEE 802.11

16. Aby systemy końcowe mogły przesłać sobie nawzajem dane, potrzebne jest do tego:

 • łącze światłowodowe
 • łącze komunikacyjne
 • łącze na bazie skrętki miedzianej
 • łącze miedziane w postaci kabla koncentrycznego

17. Sprzętowe protokoły kart sieciowych połączonych ze sobą komputerów:

 • odczytują nagłówki pakietów
 • kontrolują przepływ bitów w kablu znajdującym się między dwoma interfejsami sieciowymi
 • odczytują nagłówki ramek warstwy łącza danych
 • odpowiedzialne są z poprawne adresowanie wysyłanych danych do sieci

18. Posiadasz sieć FastEthernet. W jakim czasie ściągniesz z sieci film o rozmiarze 700MB:

 • 56 s
 • 1 min
 • 2 min
 • 2 min i 17 s

19. Połączenie wdzwonione to takie, które w sieci dostępowej wykorzystuje:

 • wykorzystuje kable koncentryczne
 • wykorzystuje kable światłowodowe
 • skrętkę miedzianą UTP ekranowaną
 • wykorzystuje skrętkę miedzianą

20. Przepustowość 1Gb/s  to w  przeliczeniu na B/s:

 • 120 MB/s
 • 125 MB/s
 • 130 MB/s
 • 135 MB/s

21. W technologii sieci HFC:

 • kanał pobierania pobierania i kanał wysyłania są dedykowane
 • kanał pobierania jest współdzielony, a kanał wysyłania jest dedykowany
 • kanał pobierania jest dedykowany, a kanał wysyłania jest współdzielony
 • kanał pobierania i kanał wysłania są współdzielone

22. Kabel skręcany z ekranem wykonanym w postaci foliowego oplotu każdej pojedynczej pary i dodatkowo zewnętrznej siatki to:

 • S/FTP
 • U/UTP
 • SF/UTP
 • F/UTP

23. Metropolitan Area Network (MAN)  to sieć o zasięgu:

 • międzymiastowym
 • miastowym
 • powiatowym
 • wojewódzkim

24. LAN jest siecią:

 • lokalną, obejmującą jeden budynek
 • miejską
 • kampusową
 • opartą o transmisję radiową

25. Urządzenia dostępu do sieci WAN to:

 • rutery
 • modemy
 • przełączniki zarządzane
 • karty sieciowe

26. Do stworzenia węzła sieciowego w sieci LAN użyjesz:

 • regeneratora
 • kartę sieciową
 • przełącznika
 • modemu

27. Składniki sieci, które określają sposoby (zasady) komunikowania się w sieci to:

 • drivers
 • protocols
 • communication software
 • MAC adres

28. Multipleks DSLAM obsługuje:

 • 4 pasma częstotliwości
 • 2 pasma częstotliwości
 • 1 pasmo częstotliwości
 • 3 pasma częstotliwości

29. Szerokopasmowy dostęp do internetu DSL wykorzystuje kanał pobierania danych o dużej szybkości w paśmie częstotliwościowym od:

 • 50kHz do 1MHz
 • 100kHz do 400kHz
 • 300kHz do 2MHz
 • 500kHz do 1MHz

30. Transmisję danych  w sieciach wyrażamy w jednastkach:

 • MB/s
 • Kb/s
 • DB
 • W

31. Posiadasz sieć GigabitEthernet. Jak szybko ściągniesz film o pojemności 4,7GB:

 • po upływie ~38 s
 • po upływie ~41 s
 • po upływie ~ 35 s
 • po upływie ~ 32 s

32. Urządzenia dostępu do sieci:

 • odpowiadają jedynie za regenerowanie sygnału sieciowego
 • przesyłają dane do sieci w postaci pakietów
 • nie posiadają możliwości odczytywania danych przysyłanych z sieci
 • formatują dane w taki sposób, aby nadawały się one do przesyłania w sieci

33. Urządzenie, którego głównym zadanie jest wzmacnianie sygnału sieciowego to:

 • hube
 • switch
 • ruter
 • network interface card (NIC)

34. Z aplikacjami rozproszonymi mamy do czynienia:

 • gdy uruchamiana jest aplikacja klient na jednym systemie, a aplikacja serwera na systemie drugim
 • gdy klient zawsze korzysta z usług serwera
 • jedynie w połączeniu P2P
 • gdy używamy programów dowolnego przeznaczenia

35. Programy równorzędne:

 • to takie, które uruchamia serwer
 • to takie, które uruchomione na systemie końcowym pełnią funkcję klienta i serwera jednocześnie
 • to które, uruchamia klient
 • to ARP

36. W łączności komórkowej do przesyłania danych wykorzystuje się obecnie technologie:

 • DSL
 • VDSL
 • 3G-MTS
 • 4G-LTE

37. Do jednego multipleksera DSLAM może być przyłączonych:

 • max sto gospodarstw
 • max 500 gospodarstw
 • max 1000 gospodarstw
 • nawet tysiące gospodarstw

38. W sieciach komputerowych urządzenia transmisji to:

 • światłowód
 • koncentrator
 • hube
 • przełącznik zarządzany np. firmy TP-Link

39. Wydajny server służący do ciągłej wydajnej pracy powinien mieć:

 • bardzo wydajną kartę graficzną
 • talerzowe dyski twarde 7200 obr./min
 • dużą ilość pamięci ram
 • wydajny procesor to sprawa drugorzędna

40. Skrętka nieekranowana z folią okalającą i z przewodem uziemiającym to

 • SF/UTP
 • F/UTP
 • S/FTP
 • U/UTP
  stulejka
 1. Stulejka łac. Im prędzej się go zlikwiduje tym lepiej.
 2. stulejka.com.pl