Przykładowe testy egzaminacyjne. Część teoretyczna

Kierunek: technik informatyk

Podstawa programowa: 351203

Każdy test składa się z 40 pytań wybranych losowo z bazy. Do każdego pytania wyświetlane są 4 odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna. Aby zaliczyć egzamin wymagane jest zaznaczenie poprawnej odpowiedzi na conajmniej 20 pytań (50%). Czas na rozwiązanie egzaminu wynosi 60 minut. Życzymy powodzenia :-)!